Woningkwaliteit: inzetten op de minimale kwaliteitsnormen en energetische renovatie (sessie 8)

De kwaliteit van de Vlaamse woningen, ook de sociale woningen, moet omhoog. De beleidsnota Wonen focust opnieuw sterk op het verhogen van de woningkwaliteit. Tegen 2050 moet immers elke woning klimaatneutraal zijn. Sociaal wonen moet daarbij een voortrekkersrol opnemen. Hoe we de woningkwaliteit willen verhogen en de renovatie van het sociale huurpatrimonium verder willen stimuleren, ontdekt u in deze sessie. Ninove Welzijn vertelt u tot slot hoe ze dit toepast bij haar sociale woningen.

Tijdens deze sessie leert u: 

  • wat de focuspunten rond woningkwaliteit zijn in de beleidsnota Wonen
  • hoe Wonen-Vlaanderen inzet op de minimumnormen woningkwaliteit (sensibilisering en handhaving) 
  • welke stappen nodig zijn voor een klimaatneutraal sociaal wonen in 2050
  • een goede praktijk rond woningkwaliteit en klimaatneutraal sociaal wonen

Voor wie?

Luistersessie voor technische medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen en voor gemeentes en OCMW’s als initiatiefnemer van sociale woonprojecten.

Geen voorkennis nodig.

Sprekers