Goede praktijken toegelicht (sessie 11)

De Visitatieraad benoemt tijdens elke visitatieronde goede praktijken. Een goede praktijk is een interessant project van een sociale huisvestingsmaatschappij dat andere collega-huisvestingsmaatschappijen kan inspireren. U ontdekt tijdens deze sessie vier goede praktijken, voorgesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij zelf.

1. Doorgedreven participatie van externe stakeholders bij het ontwikkelen van een beleidsvisie (KLEMO)

KLEMO betrok de tien gemeentes uit haar werkterrein, collega-maatschappijen en de VMSW om een nieuwe beleidsvisie te ontwikkelen. Dit traject vernieuwde de relaties met alle stakeholders en zorgde opnieuw voor ‘goodwill’ bij de gemeentes om er koopwoningen te bouwen. Het traject zorgde voor een succesvolle doorstart van KLEMO na een moeilijkere periode.

2. Alle personeelsleden betrekken bij de opmaak van een ambitieus strategisch plan (De Noorderkempen)

De Noorderkempen maakte een uitgebreid en gedetailleerd meerjarenplan, waarbij alle personeelsleden input konden leveren. Dankzij deze cocreatie is er een groot draagvlak bij alle personeelsleden voor dit ambitieuze plan en voelen de personeelsleden zich er ook verantwoordelijk voor.

3. Groot onderzoek bij bewoners rond leefbaarheid verwerkt in vergelijkbare radargrafiek (Ons Dak)

Tussen 2014 en 2017 organiseerde Ons Dak een groot leefbaarheidsonderzoek. De SHM verzamelde de resultaten per wooncomplex of wijk en koppelde ze met data zoals verloop, huurachterstand en huurprijs. Daaruit ontstond voor 51 wijken een vergelijkbare radargrafiek waardoor de dienst bewonerscontacten gerichter weet op welke wijken ze meer of minder moet inzetten.

4. Een sterk uitgebouwde werkwijze om onderhoud en herstellingen op te volgen en te bewaken (De Zonnige Woonst)  

De Zonnige Woonst werkt uitsluitend met externe onderhoudsfirma’s voor herstellingen, maar controleert alle opdrachten boven de 1.000 euro systematisch en via een steekproef 2% van de herstellingen. Deze vorm van controle verdient zichzelf terug in betere onderhoudskwaliteit en een hogere huurderstevredenheid bij de herstellingswerken.

Voor wie?

Luistersessie voor directeurs, coördinatoren, technische medewerkers en sociale assistenten van sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, gemeentes en OCMW’s.

Geen voorkennis nodig.

Sprekers