Financieel beheer bij sociale verhuurkantoren (sessie 5)

Een sterk financieel beheer is essentieel bij een sociaal verhuurkantoor. De voorbije jaren evolueerde het financiële beheer: het geraakte beter verankerd in de werking van de sociale verhuurkantoren zelf en de VMSW breidde haar financiële ondersteuning sterk uit. 

In deze sessie vertellen we u hoe deze evolutie tot stand kwam: wat was het startpunt en waar staan we nu? Nu de sector richting woonmaatschappijen moet evolueren, focussen we ook op de raakpunten en verschillen met de financiële werking en – ondersteuning van sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Tot slot leert u via goede praktijken hoe u zelf uw financieel beheer kunt vormgeven. 
 
Tijdens deze sessie leert u:

  • de evolutie van financieel beheer en – ondersteuning van sociale verhuurkantoren
  • de raakpunten en verschillen hiervan met de sociale huisvestingsmaatschappijen
  • over de globale financiële situatie van de sociale verhuurkantoren 
  • hoe u uw financieel beheer kunt vormgeven, ook via goede praktijkvoorbeelden

Voor wie?

Luistersessie voor financiële verantwoordelijken en - medewerkers van sociale verhuurkantoren.

Geen voorkennis nodig.

Spreker